Sprawa dotyczyła spółki, która jest zakładem produkcyjnym, którego podstawowym profilem działalności jest produkcja komponentów silników lotniczych, budowa kompletnych jednostek napędowych, projektowanie nowych elementów silników lotniczych, świadczenie specjalistycznych usług obróbki metali. Działalność sSpółki prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej W toku prowadzonej działalności sSpółka może osiągać następujące rodzaje dochodów: dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - dochody strefowe; oraz dochody z działalności innej niż działalność strefowa.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. i 15e ustawy o CIT spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych.