English

 

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

 

Zmiany dotyczą między innymi art. 27g ustawy o PIT, zgodnie z którym ulga abolicyjna będzie dostępna dla wszystkich podatników, jednakże kwota odliczenia od podatku dochodowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 360 zł. W praktyce oznacza to, że każdy kto uzyska dochód przewyższający 8 000 zł będzie musiał zapłacić podatek w Polsce w wysokości 17%, a po przekroczeniu 85 528 zł aż 32%

 

Objaśnienia podatkowe dotyczące zasad stosowania ulgi abolicyjnej

Projektowane przepisy zmian w ustawie o PIT, które są częścią programu Polski Ład, nie zmieniają kwot limitu ulgi abolicyjnej mimo planowanych zmian w skali podatkowej.

Celem dokumentu jest przedstawienie prawidłowego zastosowania ulgi abolicyjnej w rozliczeniu podatku osób fizycznych, osiągających dochody za granicą.

Ministerstwo wyjaśnia m.in.:

  • ulga abolicyjna powinna być stosowana w rocznym rozliczeniu dochodów bez możliwości stosowania jej przy kalkulacji zaliczek miesięcznych, choć podatnik może o to wnioskować na podstawie art. 22 par. 2a ordynacji podatkowejw sytuacji gdy przewiduje, że jego roczne zobowiązanie podatkowe ulegnie istotnemu zmniejszeniu na skutek zastosowania ulgi; prezentuje przykład obliczania ulgi abolicyjnej;
  • jak rozumieć i rozliczać dochody uzyskane poza terytorium lądowym państw (brak limitowania ulgi).

 

Komentarz PwC

Zmiany w uldze abolicyjnej różnicują opodatkowanie dochodów w zależności od miejsca uzyskania dochodu. Pracujący np. w Niemczech, Francji, Czechach, Hiszpanii polscy rezydenci podatkowi będą mogli korzystać z metody wyłączenia z progresją. Pracujący z kolei w Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji, Belgii, Irlandii, Grecji będą opodatkowywać dochody uzyskane z tych krajów w Polsce i dopłacać podatek według skali (po przekroczeniu kwoty, do której nie uprawnia już ulga abolicyjna). Ze względu na stosunkowo nowe regulacje, polscy rezydenci podatkowi pracujący lub planujący pracę za granicą powinni dokonać gruntownej analizy przepisów.