Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Podczas warsztatu eksperci PwC odpowiedzieli na pytanie, jak wygląda rola Inspektora Ochrony Danych w procesie wykrywania i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa.

Obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych jest istotną nowością, którą wprowadziło RODO. W terminie 72 godzin od wykrycia incydentu IOD jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Organu Nadzorczego. W niektórych przypadkach również powinien poinformować osoby, których dane dotyczą, jeśli incydent powoduje wysokie ryzyko naruszenia ich praw i wolności.