Fiskus przegrał w NSA. Firmy mogą uniknąć kar

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przedstawił pisemne uzasadnienie korzystnego dla przedsiębiorców wyroku z końca lutego 2024 r. Jasno stwierdził, że do skutecznego wyboru formy opodatkowania (ryczałt, liniowy, skala podatkowa) wystarczy, że podatnik wyśle przelew z rozliczeniem podatku, jaki chce płacić.

Ostatnie wydania