Jakie poprawki znajdą się w KSeF

Andrzej Domański, minister finansów, zapowiedział, że na przełomie kwietnia i maja poda nową datę wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To już pewne, że termin wdrożenia KSeF dla wszystkich podatników będzie jeden.

Ostatnie wydania