Sprzedaż promocyjna z prawem do pełnego odliczenia VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na nabycie lub wytworzenie cateringu dietetycznego sprzedawanego influencerom po cenie promocyjnej - 1 zł netto plus VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2022 r.
Syngatura: 0111-KDIB3-1.4012.507.2022.2.WN

Ostatnie wydania