Kto jest płatnikiem podatku u źródła - jednostka budżetowa czy gmina?

Zdarza się, że gminne jednostki organizacyjne nabywają od podmiotów zagranicznych usługi, w odniesieniu do których powstaje obowiązek poboru tzw. podatku u źródła. Z przepisów nie wynika czy płatnikiem podatku jest w takim przypadku jednostka dokonująca wypłaty należności czy gmina. Na kim zatem ciąży ten obowiązek?

Ostatnie wydania