Czy opłaty związane z przygotowaniem przez gminę lokali komunalnych do zbycia są opodatkowane VAT

Gmina (podatnik VAT czynny), gospodarując posiadanymi składnikami majątkowymi, prowadzi m.in. sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali komunalnych (mieszkalnych bądź niemieszkalnych). Gmina zbywa lokale na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z wytycznymi uchwały rady miejskiej.

Ostatnie wydania