Granice i korzyści z działalności fundacji rodzinnej nie zawsze są oczywiste

W przypadku wykroczenia przez fundację rodzinną poza dozwolony zakres działalności gospodarczej fundacja nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania CIT. W art. 5 ustawy z dnia 26.01.2023 roku o fundacji rodzinnej zawarto katalog rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być realizowane przez fundację rodzinną.

Ostatnie wydania