Dopłata do kapitału zapasowego zawsze z PCC

Każdego rodzaju dopłaty, w tym także dopłaty na kapitał rezerwowy, uważa się za zmianę umowy spółki kapitałowej powodującą podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ostatnie wydania