TSUE o podstawie opodatkowania aportów. Jak wyrok wpłynie na praktykę gmin?

Jeżeli strony transakcji uzgodniły, że zapłatą za wkład niepieniężny jest wartość emisyjna akcji, to ta właśnie wartość, a nie wartość nominalna akcji, stanowi podstawę opodatkowania VAT - orzekł TSUE w wyroku z 8 maja 2024 r. Jak ten wyrok wpływa na opodatkowanie VAT aportów przekazywanych przez gminy do spółek komunalnych?

Ostatnie wydania