Sprzedaż przedsiębiorstwa w restrukturyzacji nie podlega VAT

Zarządca, który zbywa przedsiębiorstwo na mocy postanowienia sądu powszechnego, które zostało wydane w toku postępowania sanacyjnego, dokonuje czynności pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem towarów i usług.

Ostatnie wydania