Jak wdrażać rezultaty projektów B+R

Przedsiębiorcy, którzy z pomocą dotacji zrealizowali projekty badawczo-rozwojowe, muszą wiedzieć, że to dopiero połowa sukcesu. O wartości przedsięwzięć świadczą wdrożenia uzyskanych rezultatów B+R. Beneficjenci prowadzą wspomniane projekty po to, aby skomercjalizować ich wyniki i osiągnąć korzyści finansowe dla prowadzonej przez nich działalności mówi Marta Bonecka, menedżer w Crido.

Ostatnie wydania