Fiskus dostanie na tacy dane e-sprzedawców

Nowe zadania platform cyfrowych wynikające z tzw. dyrektywy DAC7 są obecnie przedmiotem przyspieszonych prac w Ministerstwie Finansów (MF). Resort chce, aby 1 lipca tego roku weszła w życie polska ustawa wdrażająca ujęte w DAC7 unijne zasady przekazywania organom skarbowym danych o osobach prawnych i fizycznych sprzedających określone towary i usługi za pośrednictwem platform. Przepisy te powinny być stosowane przez państwa członkowskie UE od początku 2023 r. Nasz kraj notuje więc opóźnienie.

Ostatnie wydania