Najciekawsze dotacje dostępne w czerwcu

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o granty rozdzielane z programów krajowych, regionalnych i Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Konkursy dla MŚP prowadzą m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i urzędy marszałkowskie.

Ostatnie wydania