Kontrowersyjny zakaz ponownej korekty deklaracji

Podatnicy powinni mieć możliwość wycofania się z korekty deklaracji, w której zgodzili się z ustaleniami kontroli celno-skarbowej. 

Ostatnie wydania