MF: zwolnienie z podatku Belki będzie dotyczyć środków w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym

Na stronach sejmowych została opublikowana odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską, dotyczącą zmian w podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Projekt zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych.

Ostatnie wydania