Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Limity płacowe z ustaw kominowych dotyczą także należności do pracowniczych planów kapitałowych

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych osób, do których stosuje się ustawy kominowe należy również uwzględnić wysokość wpłat do PPK. Powstaje jednak wątpliwość co do kwestii wstrzymania wpłat do PPK i czy na pracodawcy w związku z tym ciążą jakieś obowiązki informacyjne.

Ostatnie wydania