Jak będzie zarabiać fundacja rodzinna

Przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o fundacjach rodzinnych, oczekiwany od dawna przez przedsiębiorców, spotkał się z ich pozytywnym przyjęciem. Obecna jego wersja stanowi pewien kompromis w kwestiach, które wywoływały wiele wątpliwości, jak np. możliwość wykonywania przez te podmioty działalności gospodarczej. Nowy akt trafia już zatem na ścieżkę legislacyjną w parlamencie. Ponieważ ma wejść w życie po trzymiesięcznym vacatio legis, zacznie obowiązywać naprawdopodobniej w pierwszej połowie 2023 r.

Ostatnie wydania