Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Jakie są skutki podatkowe zmiany składu osobowego spółki jawnej

Jeżeli wielkość udziału w zysku przypadająca na danego wspólnika spółki jawnej na koniec roku obrotowego spółki zmieni się w stosunku do wartości tego udziału przyjętej dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy, to dochód za dany rok obrotowy należy ustalić zgodnie z wysokością udziału w zysku ustaloną na koniec roku obrotowego spółki.

Ostatnie wydania