Dane Polaków handlujących w sieci fiskus sprzeda obcym służbom

Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Jego celem jest skrupulatne monitorowanie handlu na platformach cyfrowych w celu uszczelnienia płacenia podatków od takich transakcji. Ustawa nałoży na operatorów platform obowiązek ustalania szczegółowych danych osobowych osób sprzedających towary i usługi. 

Ostatnie wydania