Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Umowy o dzieło będzie trzeba zgłaszać do ZUS

Po mimo tego, że na ten moment nie ma obowiązku opłacania składek od umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. będzie trzeba powiadomić ZUS o jej zawarciu. Każdorazowo termin będzie wynosił 7 dni. Obowiązek ten wprowadziła Tarcza 2.0 i zgodnie z nowelizacją, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa zawarta zostanie z osobą, która nie pozostaje z nim w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Ostatnie wydania