Do czego zobowiązuje pracodawcę PIT-2

Płatnik nie odpowiada za zaniżenie lub nieujawnienie czyjegoś dochodu do opodatkowania, jeżeli wynika to z rozliczeń zastosowanych zgodnie z wolą podatnika wyrażoną w określonym wniosku lub oświadczeniu. Ministerstwo Finansów (MF) przypomina o tym w objaśnieniach dotyczących takich dokumentów.

Ostatnie wydania