Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Dwie umowy z pracodawcą to podwójne koszty

Skarbówka wyjaśniła, jak rozliczyć pracownika w przypadku zawarcia z nim dwóch umów. Zdaniem Dyrektora KIS gdy pracownika wiążą z pracodawcą dwa stosunki pracy, pracodawca, potrącając zaliczkę na podatek, ma obowiązek zastosować podwyższone koszty do przychodu uzyskanego z każdego z tych stosunków pracy. Natomiast pracownik w zeznaniu rocznym uwzględnia koszty we właściwej wysokości, tzn. z ograniczeniem wynikającym z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Ostatnie wydania