Można odliczyć podatek zapłacony przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w miejscu osiągania dochodu

NSA wydał wyrok, z którego wynika, że polski udziałowiec zagranicznej spółki kontrolowanej ma prawo proporcjonalnie potrącić CIT zapłacony przez nią w kraju, w którym osiągnęła dochód, a nie tylko w kraju rezydencji takiej spółki. Ważny jest jednak warunek, aby obowiązywała umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub o wymianie informacji podatkowych pomiędzy Polską a takim państwem.

Ostatnie wydania