Rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu i prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

 

Unijne rozporządzenie Rady (2022/1854) z 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii przewiduje, że nadmiarowe zyski firm działających w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji podlegają obowiązkowej tymczasowej składce solidarnościowej, lub równoważnemu środkowi wprowadzonemu przez kraje członkowskie. 

Według doniesień prasowych, prace legislacyjne wymuszone są naciskami Komisji Europejskiej. Doniesienia te potwierdzają przedstawiciele KE, zaznaczając, iż każde państwo członkowskie musi stosować rozporządzenie przyjęte przez Radę jesienią ubiegłego roku. Ponadto, unijni urzędnicy podkreślają, iż KE będzie oceniać sposoby implementacji opłaty solidarnościowej i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania z zainteresowanym państwem członkowskim, aby zapewnić pełną zgodność z prawem UE. 

Nowy parapodatek ma być implementacją tej opłaty solidarnościowej i jest elementem działań mających doprowadzić do obniżenia cen energii w UE. Obejmować ma zyski przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i w sektorze rafineryjnym. Jego stawka została określona na co najmniej 33%. Danina ma być pobierana przez państwa członkowskie od zysku w 2022 lub 2023 r., który jest wyższy o co najmniej 20% od średniego zysku z poprzednich czterech lat, od 2018 r. Dochody z tytułu nowej daniny mają dać państwom członkowskim środki finansowe do zapewnienia wsparcia gospodarstwom domowym czy przedsiębiorcom, w których uderzyły wysokie ceny energii.