W dniu 12 kwietnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu przepisów wprowadzających system kaucyjny na opakowania po napojach. 

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, systemem mają być objęte: jednorazowe butelki wykonane z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l, szklane butelki do 1,5l oraz puszki metalowe o pojemności do 1l (co stanowi modyfikacji dotychczas znanej propozycji przepisów, która zakładała objęcie kaucją wyłącznie puszek aluminiowych). 

Wiemy również na jakim poziomie ustawodawca przewiduje wysokość kaucji. Niezależnie od rodzaju opakowania wyniesie ona 50 groszy (co znajdzie przełożenie na cenę napojów objętych systemem). Sam system ma zaś zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2025 r. (co mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz rewolucyjne zmiany jakie wprowadza system wydaje się być zdecydowanie nieodległą perspektywą).

Wraz z projektem ustawy wprowadzającej system kaucyjny na stronach RCL opublikowano również m.in. projekt rozporządzenia ws. stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (które to będą swego rodzaju sankcją dla przedsiębiorców, którym nie uda się osiągnąć określonych poziomów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych/ opakowań w ramach systemu kaucyjnego lub którzy nie wywiążą się z obowiązku przystąpienia do systemu). Opłaty mają być także czynnikiem stymulującym osiągnięcie założonego celu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz stanowić “zachętę do poddawania odpadów opakowaniowych recyklingowi”.   

W najnowszej wersji opublikowanych przepisów doprecyzowano również sposób zwrotu kaucji. Zgodnie z treścią ustawy zwrot kaucji będzie odbywał się wyłącznie w postaci pieniężnej (bez możliwości otrzymania zwrotu w postaci przykładowo bonu na zakupy).

W pełnym zakresie (pobieranie i zwracanie kaucji oraz zbieranie pustych opakowań i odpadów opakowaniowych) do systemu kaucyjnego dołączyć mają obowiązkowo wszystkie sklepy (“jednostki handlu detalicznego lub hurtowego) o powierzchni przekraczającej 200 metrów kwadratowych (mniejsze sklepy zostaną zobowiązane do pobierania kaucji od produktów objętych systemem, w pozostałym zakresie będą mogły w nim uczestniczyć na zasadach dobrowolności).