W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierającym m.in. istotne zmiany w zakresie dochodzenia nadpłaty podatku VAT lub akcyzy oraz instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku.
Projekt nie został jeszcze opublikowany - znajduje się na etapie konsultacji wewnętrznych.

 

Kluczowe zmiany:

1) Brak zwrotu nadpłaconego VATu lub akcyzy w przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe o braku poniesienia ciężaru ekonomicznego 

2) Usunięcie przesłanki zawieszającej bieg terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania karnego skarbowego

3) Zniesienie obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanego zeznania

4) Pozostałe zmiany przewidziane w projekcie