Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
W dniu 27 maja 2020 r. w Sejmie odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0).

Jest to kolejny tego typu akt prawny, który ma na celu ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami koronawirusa. Choć na chwilę obecną projekt ustawy nie został przedstawiony opinii publicznej, to jednak znane są kluczowe rozwiązania zawarte w projekcie. 

W obszarze podatków nowa tarcza przewiduje m.in. prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy domów pomocy społecznej. Od podstawy obliczania podatku dochodowego będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazane m.in. na rzecz placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 20202 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Przepisy przewidują także zmiany dotyczące ulgi na "złe długi" zawartej w przepisach o podatkach dochodowych. Zgodnie z brzmieniem projektu, jeśli minie 30 dni od terminu płatności, wierzyciel może odliczyć nieuregulowaną przez kontrahenta kwotę od dochodu. Dotyczy to podmiotów, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu z powodu epidemii koronawirusa.

W przypadku kar umownych i odszkodowań będą mogły one zostać rozliczone w kosztach, w sytuacji gdy firma nie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek koronawirusa.

Projekt ustawy koncentruje się również na wsparciu samorządów oraz przedsiębiorców. Ci ostatni będą mogli liczyć m.in. na dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych. 

Projekt ustawy został przygotowany przez resort rozwoju we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz resortami: aktywów państwowych, finansów, spraw wewnętrznych i administracji. 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie premier.gov.pl.