W piątek 19 listopada Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu objaśnień dotyczących estońskiego CIT-u, czyli opcjonalalnego, uproszczonego modelu opodatkowania, który można zastosować zamiast ogólnych reguł rozliczenia CIT.Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepisów, które od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać zarówno tych podatników, którzy już teraz korzystają z tzw. estońskiego CIT jak i tych, którzy dopiero rozważają jego wybór. Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 30 listopada 2021 r. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.

Przypomnijmy, że możliwość skorzystania z preferencyjnego rozwiązania w zakresie estońskiego CIT została wprowadzona od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzone rozwiązania opierają się na założeniu, że podatnik nie płaci podatku w momencie uzyskania dochodu, a dopiero w momencie dystrybucji zysków np. w formie dywidendy. 


Co się zmienia w ramach Polskiego Ładu?

Mimo, że przepisy dotyczące estońskiego CIT-u obowiązują niespełna rok, to wskutek zmian wprowadzanych nowelizacji przepisów ustawy o CIT już od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną warunki wejścia w system estoński.

Z podpisanej przez prezydenta ustawy wprowadzającej rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu wynika, że w ramach estońskiego CIT-u:

  • usunięty będzie limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty,
  • uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i spółki akcyjne, ale również, na określonych zasadach, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne,
  • zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Ponadto, zmiany w estońskim CIT mają zapewnić efektywne opodatkowanie dużego podatnika na poziomie 25% zarówno w okresie w jakim podatnik pozostaje w systemie estońskim oraz po wyjściu z tego systemu.

 

Korzyści dla podatnika

Dzięki nowemu rozwiązaniu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstanie w momencie wypłaty zysków, co zdaniem Ministerstwa Finansów ma zwiększyć płynność finansową podatników oraz pozwoli na przeznaczenie większej ilości środków na inwestycje i rozwój. Podatnik uzyska także prostsze metody rozliczeń i dokumentacji.