Przypominamy iż jedną z najistotniejszych zmian w obszarze obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych obowiązujących od 2022 roku jest wprowadzenie przez ustawodawcę nowych terminów.

 

Na gruncie wcześniejszych przepisów obowiązywał termin 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na sporządzenie lokalnej dokumentacji i TPR-C oraz 12 miesięczny termin na przygotowanie dokumentacji grupowej. W ostatnich latach jednak ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, terminy te dla wielu grup podatników były w praktyce wydłużane o 3 miesiące.

Podatnicy chcący wypełnić obowiązki w zakresie cen transferowych za rok 2022 będą zobligowani do zachowania nowych terminów, które prezentują się następująco:

  • do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami cen transferowych,
  • do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C,
  • do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie dokumentacji grupowej Master File.

Dla wielu podatników więc czas na sprostanie obowiązkom dokumentacyjnym będzie w praktyce krótszy o 2 miesiące w porównaniu do lat poprzednich. Rekomendujemy więc wcześniejsze rozpoczęcie prac nad sporządzeniem dokumentacji oraz odpowiednich analiz cen transferowych.