Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Zmiany, jeśli wejdą w życie, modyfikują obowiązki podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi i dadzą nowe narzędzia urzędnikom kontrolującym takie transakcje. Celem zmian jest wzrost efektywności kontroli podatkowych oraz dalsze zwiększanie transparentności przy jednoczesnym ograniczeniu obowiązków w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej. Proponowane zmiany wprowadzą też szereg rozwiązań, które do tej pory nie występowały w polskich przepisach.

16 lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany stanowią istotną modyfikację regulacji w obszarze cen transferowych. Uchylone miałyby być dotychczasowe art. 9a i art. 11 ustawy o CIT, a wprowadzony zostanie nowy rozdział. Projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych, więc ostateczna treść przepisów może różnić się od tych zawartych w projekcie. Kluczowe zmiany zostały zaprezentowane poniżej.