Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Zmiany w ewidencji obrotu wyrobami akcyzowymi stanowią rewolucję dla podmiotów, które do tej pory prowadziły dokumentację akcyzową wyłącznie w wersji papierowej.

Tomasz Kassel, partner
Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji w zakresie regulacji dotyczących podatku akcyzowego. Oprócz szeregu zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, resort zaproponował również rezygnację z możliwości prowadzenia jakichkolwiek ewidencji akcyzowych w formie papierowej. Tym samym wszelkie ewidencje związane z podatkiem akcyzowym będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

Dla kogo zmiany w ewidencji akcyzy

Następujące podmioty będą zobowiązane do zmiany formy ewidencji akcyzowych:

 • Przedsiębiorcy prowadzący składy podatkowe;
 • Przedsiębiorcy posiadający status zarejestrowanych wysyłających;
 • Przedsiębiorcy posiadający status zarejestrowanych odbiorców;
 • Przedsiębiorcy nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Przedsiębiorcy prowadzący księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Przedsiębiorcy posiadający status podmiotu pośredniczącego;
 • Przedsiębiorcy posiadający status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję suszu tytoniowego;
 • Przedsiębiorcy posiadający status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Przedsiębiorcy posiadający status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Pragniemy przypomnieć, iż ewidencja prowadzona w formie elektronicznej musi spełniać specjalistyczne wymogi. Taka ewidencja powinna:

 1. umożliwić wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
 2. umożliwić dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
 3. pozwalić na drukowanie wpisów i raportów, w porządku chronologicznym;
 4. uniemożliwić usuwanie wpisów.

Przepisy w tym zakresie wejdą (w podziale na wielkość przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców):

 • od 1 stycznia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców;
 • od 1 stycznia 2021 r. dla małych i średnich przedsiębiorców;
 • od 1 stycznia 2022 r. dla mikroprzedsiębiorców

Konsekwencje dla podatników

W przypadku dużych przedsiębiorców istotne jest szybkie dostosowanie dokumentacji, tak by odpowiednio przygotować się na zmiany, które zaczną obowiązywać tę grupę podmiotów już od 1 stycznia 2020 r.  W tym zakresie niezbędne będzie potwierdzenie, że prowadzona ewidencja w formie elektronicznej spełnia wszystkie wymogi nałożone przepisami prawa. Należy bowiem podkreślić, iż regulacje akcyzowe nakładają specyficzne wymogi na tego typu dokumentację. Brak spełnienia takich wymogów można oznaczać ryzyko powstania odpowiedzialności karnoskarbowej po stronie przedstawicieli spółki. Dodatkowo, sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu zmian podkreśla, że wprowadzona zmiana wynika z chęci usprawnienia kontroli w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego.