Polskie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych mają znacznie szerszy zakres w porównaniu z dyrektywą DAC6. Definicja podlegających zgłaszaniu uzgodnień obejmuje także inne niż transgraniczne schematy podatkowe (schematy krajowe). Rozszerzony został również zakres schematów objętych regulacjami, w odniesieniu do schematów krajowych raportowaniu podlegają także schematy obejmujące podatek VAT.

Polskie przepisy dotyczące MDR także znacznie przyspieszają datę wejścia w życie nowych obowiązków - wchodzą w życie już od 1 stycznia 2019 r., a nie 1 lipca 2020 r., jak określono w DAC6.