Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

 

Danina solidarnościowa

Osoby, które uzyskały w 2019 roku dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł, są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Danina należna jest od dochodów ze stosunku pracy oraz innych źródeł opodatkowanych progresywnie, a także działalności gospodarczej, w tym również opodatkowanej liniowo i niektórych kategorii dochodów kapitałowych (w tym z tytułu zbycia akcji i udziałów), a także z tytułu udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej (z wyłączeniem jednak m.in. odsetek i dywidend). Danina nie znajdzie zastosowania w stosunku do podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy też korzystają z karty podatkowej.

 

Deklaracja podatkowa

Podatnicy zobowiązani do zapłaty podatku składają odrębną deklarację podatkową DSF-1 w terminie przewidzianym dla rozliczenia rocznego z tytułu dochodów opodatkowanych PIT, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Dochód (rozumiany jako przychód minus koszty uzyskania) będzie mógł być pomniejszony o zapłacone przez podatnika (bądź potrącone ze środków podatnika przez płatnika) składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota daniny nie będzie jednak mogła być zaliczona do kosztów podatkowych. Przepisy ustawy stanowią, że przepisy będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2019 r., zatem pierwsze deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej będą składane w terminie do 30 kwietnia 2020.