Zastosowanie się do Objaśnień MDR daje podatnikom moc ochronną na zasadach podobnych do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Objaśnienia MDR nie stanowią jednak źródła prawa.

Objaśnienia MDR wpłyną w bardzo dużym stopniu na praktykę stosowania regulacji MDR. Ministerstwo Finansów omawia w Objaśnieniach MDR obszernie zarówno ogólne kwestie związane np. z celem regulacji, jak również przedstawia swoją wykładnię odnośnie szeregu kwestii szczegółowych. Objaśnienia MDR liczą aż 102 strony.