W najbliższym czasie unijni importerzy powinni otrzymać możliwość rejestracji dla potrzeb mechanizmu podatku węglowego - CBAM.

 

Ministerstwo Finansów donosi bowiem, że obecnie prowadzi prace przygotowawcze na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), które pozwolą na nadanie użytkownikom dostępu do rejestru CBAM. Prace mają za zadanie dostosowanie oraz optymalizację współpracy pomiędzy platformą PUESC (za pomocą której dokonywany będzie proces uwierzytelniania) oraz rejestrem przejściowym CBAM.

Po przeprowadzonych pracach Ministerstwo Finansów poinformuje o całym procesie uwierzytelniania i zasadach jakie będą się z tym wiązały.  

Jeśli wciąż zastanawiają się Państwo czy będą podlegać pod przepisy dotyczące CBAM zachęcamy do wypełnienia naszego Weryfikatora nowych obowiązków.