English

 

Na stronie podatki.gov.pl pojawiły się nowe pytania i odpowiedzi w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur “KSeF”.

 

Poniżej podsumowaliśmy dla Państwa najistotniejsze kwestie i wnioski płynące z nowych odpowiedzi resortu finansów.

1) Nie jest planowana rezygnacja z wdrożenia KSeF w wersji obligatoryjnej.

2) Nowa data obowiązkowego KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja 2024 r.

3) Nie jest przewidywana modyfikacja struktury FA(2).

4) Ewentualne zmiany nie powinny wpłynąć na parametry  oprogramowania zamówionego przez przedsiębiorców, wobec czego możliwe jest kontynuowanie prac związanych z integracją systemów komercyjnych z KSeF.

5) Do konsultacji zostanie przedstawiony projekt rozwiązań w zakresie zmian ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF oraz projekty aktów wykonawczych dotyczących KSeF.

6) Prace związane z wdrożeniem unijnego pakietu VIDA znajdują się dopiero we wstępnej fazie. Polska zabiega w KE, aby pakiet VIDA nie wpływał na funkcjonalności KSeF.

7) Kwestia włączenia faktur B2C w zakres obowiązkowego KSeF jest nadal otwarta i będzie weryfikowana na dalszym etapie konsultacji. 

8) Wdrożenie KSeF etapami również jest nadal rozważane. 

9) Planowane jest przygotowanie kompendium wiedzy o KSeF. Dodatkowo zostanie uruchomiona specjalna infolinia, poprzez którą przedsiębiorcy będą mogli adresować wątpliwości związane z KSeF.

10) Planowane jest wydanie wyjaśnień o niewiążącym charakterze w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności w kontekście uczestnictwa w obowiązkowym KSeF.

11) Potwierdzono, że nie jest planowane:

  • wydłużenie czasu na wysłanie do KSeF faktur wystawionych w trybach offline i trybie awaryjnym;
  • zniesienie obowiązku podawania referencji do faktur pierwotnych na zbiorczych fakturach korygujących;
  • zniesienie obowiązku podawania numeru KSeF podczas dokonywania płatności za fakturę ustrukturyzowaną;
  • zmiana przepisów w zakresie uznania daty wystawienia faktury za datę przesłania jej do KSeF.

Treść odpowiedzi jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu,