Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Czym jest Innovation Box

IP Box polega na możliwości obniżenia poziomu opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej do 5%, w zależności od struktury kosztów poniesionych na działalność B+R.

Wszystkim podatnikom korzystającym z IP Box przysługuje prawo do korzystania z tej preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, przy czym w przypadku autorskiego prawa do programu komputerowego nie jest wymagana jego jakakolwiek rejestracja (podlega ochronie z mocy prawa).

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Warunkiem do skorzystania z preferencji jest prowadzenie własnej działalności B+R związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej, którą podatnik będzie w stanie udowodnić przy pomocy posiadanej dokumentacji.

Ponadto warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku jest wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych (przychodów oraz kosztów bezpośrednio dotyczących danego prawa).

Dodatkowo konieczne jest spełnienie szeregu wytycznych ewidencyjnych, jak np. wskazanie które koszty historyczne dotyczą danego prawa czy potencjalne prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Warunki skorzystania z IP Box przez programistów

Zgodnie z przepisami konsultanci IT zamierzający skorzystać z IP Box powinni, co do zasady:

  • wytworzyć w ramach własnej działalności B+R program komputerowy,
  • uzyskiwać dochód ze zbycia lub licencjonowania programu oraz
  • wyodrębnić w ewidencji przychody z programu komputerowego.

Z naszego doświadczenia kluczowe będzie przeanalizowanie umów z klientami i programistami na umowach B2B pod kątem podstawy wzajemnych rozliczeń i kosztów związanych z programem komputerowym.

Należy zwrócić uwagę, że przy spełnieniu pewnych warunków korzystanie z IP Box przez współpracowników na umowach B2B może ograniczyć możliwość korzystania z IP Box przez firmy z nimi współpracujące.

Dowiedz się więcej