Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Czym jest Innovation Box

Innovation Box polega na możliwości obniżenia poziomu opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej do 5%, przy czym wysokość ww. dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym może podlegać każdorazowo obniżeniu.

Podstawą do takiej corocznej korekty dochodów jest relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa.

Wszystkim podatnikom korzystającym z Innovation Box przysługuje prawo do korzystania z tej preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, czyli np. w przypadku patentu na wynalazek przez 20 lat.

Wyjaśnienie metody kalkulacji dochodu

Projekt wyjaśnień zawiera m.in. wyjaśnienie sposobu kalkulacji dochodu podlegającego IP Box wraz z konkretnymi przykładami praktycznego podejścia do niej, w tym w przypadku prowadzenia działalności objętej zwolnieniem strefowym czy uzyskiwania dochodu z licencji na oprogramowanie. Przedstawiona została również propozycja kalkulacji współczynnika korekcyjnego, m.in. w przypadku korzystania z dotacji. Niestety, projekt w dalszym ciągu nie wyjaśnia precyzyjnie jak podejść do kalkulacji dochodu w sytuacji uwzględnienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie produktu lub usługi.

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Warunkiem do skorzystania z preferencji ma być prowadzenie własnej działalności B+R związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej, którą podatnik będzie w stanie udowodnić przy pomocy posiadanej dokumentacji. Projekt zawiera w tym zakresie szereg wytycznych ewidencyjnych, jak np. posiadanie wykazu uczestniczących w nim osób. W tym zakresie podatnik zobowiązany byłby również wskazać jaką część wynagrodzenia danego pracownika dotyczy prac związanych z wytwarzaniem IP. Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie ponadto wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

Status wyjaśnień

Ministerstwo rozpocznie teraz publiczne konsultacje ws. projektu wyjaśnień. Należy spodziewać się, że zakończą się jeszcze w 2019 r. w celu umożliwienia skorzystania z Innovation Box już za trwający właśnie rok podatkowy.