English

 

Wraz ze wzrostem popularności paneli fotowoltaicznych jako źródła energii elektrycznej, coraz więcej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego zaczyna dostrzegać ich oczywiste korzyści. Niemniej jednak, istnieje istotny aspekt tego procesu, o którym należy pamiętać - obowiązki podatkowe i energetyczne, które mogą wiązać się z produkcją energii elektrycznej.

 

Obserwujemy, że świadomość istnienia tych obowiązków bywa ograniczona, a konsekwencje braku tej wiedzy mogą prowadzić do nałożenia wysokich kar, zarówno na podmioty, jak i na samych pracowników.

Szereg obowiązków pojawia się zwłaszcza w przypadku paneli o mocy przekraczającej 1 MW. Konieczność uzyskania koncesji energetycznej to tylko jeden z nich. Niemniej jednak, obowiązki mogą pojawić się nawet przy najmniejszych mocach zainstalowanych paneli, nawet gdy moc PV jest niższa niż 50 kW. W szczególności, umieszczanie paneli w lokalizacjach z najemcami może wymagać spełnienia dodatkowych, licznych zobowiązań. Może to być m.in konieczność:

  • uiszczania podatku akcyzowego,
  • składania deklaracji akcyzowych, 
  • prowadzenia ewidencji akcyzowej, 
  • uzyskania koncesji energetycznej,
  • rozliczania podatku VAT należnego od energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (dot. systemu rozliczania wartościowego “net-billing”),
  • złożenia deklaracji i zapłacenia podatku od nieruchomości.  

Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Dlatego też zachęcamy do wypełnienia krótkiego quizu dostępnego na naszej stronie internetowej. Po udzieleniu kilku odpowiedzi (tak/nie), uzyskają Państwo odpowiedź, czy w danej sytuacji posiadanie paneli może wiązać się z jakimikolwiek obowiązkami.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Chętnie podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem aby mogli Państwo skutecznie korzystać z potencjału energii odnawialnej, jednocześnie unikając niechcianych konsekwencji podatkowo-prawnych.