English

W dniu 4 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dot. faktury ustrukturyzowanej w wersji FA(2). 

 

Opublikowany dokument sporządzony jest w języku polskim i  zawiera m.in.:

  • podstawowe informacje dot. e-faktury;
  • zwięzłe przedstawienie wymóg technicznych pól schemy FA(2); oraz
  • opis modelowego sposobu wypełniania pól schemy FA(2).

 

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. KSeF w wersji fakultatywnej (dobrowolnej) działa już od stycznia 2022 roku,  natomiast od 1 lipca 2024 roku stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla większości podatników.

 

Obligatoryjny KSeF

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nakłada na czynnych podatników VAT z siedzibą w Polsce obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, wyłącznie przy użyciu KSeF już od 1 lipca 2024 r. Obowiązek ten przy spełnieniu dodatkowych warunków, może również dotyczyć zagranicznych podmiotów, które posiadają na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. W praktyce oznacza to, że wszyscy czynni podatnicy VAT z siedzibą w Polsce będą wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane w ramach KSeF już od lipca 2024 roku. 

 

Faktura ustrukturyzowana 

Przez fakturę ustrukturyzowaną (tzw. e-fakturę) rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym przez KSeF numerem identyfikującym tę fakturę (numer KSeF).

Od 1 stycznia 2022 r. tj. od momentu wprowadzenia KSeF w wersji fakultatywnej, stosowany był wzór faktury ustrukturyzowanej w wersji FA(1). Natomiast, do wszystkich faktur ustrukturyzowanych wystawianych od 1 września 2023 r. stosuje się nową schemę FA(2). Struktury FA(1) oraz FA(2) różnią się, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że posługujemy się najnowszą wersją struktury. 

 

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów 

Opublikowana broszura resortu finansów zawiera m.in.: 

  • podstawowe informacje dot. e-faktury (w tym definicję e-faktury, wskazanie aktualnego wzoru struktury oraz katalog możliwych sposobów wystawienia e-faktury);
  • zwięzłe przedstawienie wymóg technicznych pól schemy FA(2) (rozróżnienie pól ze względu na ich charakter tj. obligatoryjny, opcjonalny i fakultatywny); oraz
  • opis modelowego sposobu wypełniania pól schemy FA(2).

Broszura informacyjna dot. schemy e-faktury w wersji FA(2) dostępna tutaj.

 ***

Opublikowanie przez Ministerstwo Finansów broszury informacyjnej do schemy FA(2) rozpoczyna okres wytężonej pracy podatników,wspierających ich doradców podatkowych i dostawców rozwiązań IT nad implementacją rozwiązań w zakresie obowiązkowego e-fakturowania. Czasu na przygotowanie swojej organizacji do tych rewolucyjnych zmian pozostaje coraz mniej. Mamy świadomość wyzwań jakie stoją przed podatnikami, dlatego nasi eksperci są gotowi wesprzeć Państwa w przygotowaniach e-fakturowania w KSeF, zarówno merytorycznie, jak i przy wdrożeniu odpowiednich narzędzi